en
KAM Tanıtım Filmi Betonun Markası Fabrika Fabrikası
 • prefabrik
 • prekast
 • betonarme
 • parke taşı
 • çit direği
 • menfez
 • enerji nakil hattı
 • c strong
 • köprü kirişi
 • beton
 • panelton
 • betoplak
 • boşluklu döşeme
Kalite Anlayışı

Kuruluşumuzda Beton Yapımında Kullanılan

Ana Girdi Malzemeleri:

 • Agrega
 • Çimento
 • Demir
 • Katkı (Sıvı-Katı)
 • Su (şebeke suyu)

Ana girdi olarak kullanılan malzemelerin girdi kontrolleri TS EN ISO 9001:2008 kapsamında yapılmaktadır.

Girdi malzemelerine hangi deneylerin ne sıklıkla  yapılacağı kalite planlarımızda tanımlanmıştır.

AGREGA
Kuruluşumuza gelen agrega kamyonları kapalı bunkerlere alınmadan önce laboratuar sorumlusu kamyon üzerine çıkar ve önce gözle muayene yapar. Agrega içinde organik madde olup olmadığına bakar. Numunesini aldıktan sonra agreganın bunkerlere alınmasına izin verir. Eğer agrega kullanıma uygun değilse reddedilir. Sistem gereği kayıt altına alınır. Kuruluşumuzda TS 706 EN 12620 standardına uygun agrega kullanılmaktadır.

ÇİMENTO
Kuruluşumuza gelen çimentolar silobaslarla birlikte gelen test sertifikalarına göre kabulü yapılarak silolara alınır. Sistem gereği kayıt altına alınır. Kuruluşumuzda TS EN 197-1 standardına uygun çimento kullanılmaktadır.

DEMİR
Kuruluşumuza gelen her demir kamyonuna parti numarası verilir. Demirlerin boy, çap ve test  sertifikası  kontrolü yapıldıktan sonra izlenebilirlik etiketleri rulolara bağlanır. Her partiden ayrıca demir çaplarına göre 3´er adet kendi laboratuarımızda test edilmek üzere numuneler alınır. Kendi sonuçlarımız ile tedarikçi sonuçları karşılaştırılarak demirin kabulüne veya reddine karar verilir. Kuruluşumuzda Prefabrik sanayi yapıları için TS 708 ve Deprem yönetmeliğine uygun S 420 (SİSMİK) demir, ENH direkleri için TS 708´e uygun ST 70 demir kullanılmaktadır.

KATKI
Kuruluşumuzda kullanılan katkıların kabulü çimentoda olduğu gibi tedarikçi sertifikalarına göre yapılmaktadır. Kuruluşumuzda sıvı katkı için EN 943-2 ve katı katkı için TS EN 450-1 standardına uygun katkılar kullanılmaktadır.

SU
Kuruluşumuzda kullandığımız beton karışım suyu şebeke (içme) suyu olmasına rağmen testleri tarafımızdan yaptırılmış ve içme suyu olarak kullanıma uygun raporu alınmıştır. Kuruluşumuzda TS 1008 standardına uygun su kullanılmaktadır.

  Kuruluşumuzda Yapılan Taze Beton Deneyleri

Slamp (çökme) deneyi, yayılma tablası deneyi (KYB), priz başlangıç deneyi, birim ağırlık (verim) deneyi, numune alma deneyi. Taze beton deneyleri TS EN 12350 standardına göre yapılmaktadır.

Kuruluşumuzda yapılan sertleşmiş beton deneyleri

Beton silindir numunelerinin kırımı, Karot deneyleri ve ürüne birebir yapılan deneyler (tip testleri ENH, çit direği, parke, bordür, vb.) Sertleşmiş beton deneyleri TS EN 12390 standardına göre yapılmaktadır.

Kuruluşumuzda C20 sınıfından C50 sınıfına kadar beton üretilmektedir. Taze beton numunelerimiz 15x30 silindir kalıplarına alınmaktadır. Bunların 7 ve 28 günlük kırımları sonucunda betonun kalitesine bakılmaktadır. Numuneler periyodik olarak her gün alınmaktadır. Betonlarımız tam otomatik beton santralimizde el değmeden üretilmektedir.

KÜR VERME
Kuruluşumuzda kür verme (erken dayanım kazandırma) işlemi kapalı devre buhar sistemi(serpantin), Branda altında ve ENH biriminde tek hortum ile yapılmaktadır. Ürünlerin hangi sıcaklıkta ne kadar zaman kür edileceği kür verme zaman tablosunda belirtilmiştir. Ürünler yaz aylarında en az 1 hafta süre ile su kürüne tabi tutulmaktadır.

NİHAİ ÜRÜN KONTROLLERİNİN YAPILMASI
Üretmekte olduğumuz bütün ürünler üretim biriminden bağımsız Kalite elemanlarınca projelerine göre işaretlenip kontrolü yapıldıktan sonra dış stoka alınmaktadır.